מכתב לסגן שר הבריאות בנושא הוספת פסיכולוג ועובד סוציאלי לסל השירותים.

Comments Closed