שאילתה לשר התחבורה על אפליה בתחבורה הציבורית

בעקבות פנייה שנתקבלה בלשכת ח"כ ד"ר עינת וילף, נשלחה שאילתה ישירה על ידי ח"כ וילף לשר התחבורה בנושא האפליה בתחבורה הציבורית. להלן השאילתה:

להלן תשובת שר התחבורה:

 

בעקבות תשובת משרד התחבורה, הפנתה ח"כ ד"ר עינת וילף שאילתת המשך בנושא האפלייה בתחבורה הציבורית:

 

תשובת משרד התחבורה לשאילתה:

 

Comments Closed