החלטות ועדת משנה מישיבה בנושא מוסדות מימשל העם היהודי מול העם היהודי ומדינת ישראל

הוועדה מקבלת את ההמלצה על בסיס עבודתה של ג'ואל פיס, שהוצגה בוועדה ומחליטה על יישומה בוועדת המשנה ליחסי ישראל והעם היהודי.

מכאן ואילך אם 5,000 חתימות/לייקים ייאספו ע"י יהודים משלוש קהילות שונות בעולם, לטובת דיון בנושא מסויים הקשור לעם היהודי ולישראל, ועדת המשנה  לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם, בראשות חה"כ עינת וילף, תקיים  על כך דיון .

Comments Closed