מספר הפליטים האמיתי הוא כמה עשרות אלפים

Comments Closed