ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט בכיכר רבין במסגרת אירועי שבוע הספר העברי

Comments Closed