דיון בוועדת חינוך בנושא מסמך הסטטוס קוו והזרמים בחינוך

היום, יום ג', 19.6 בשעה 11:30 התקיים דיון בוועדת החינוך של הכנסת לציון מלאת 65 שנה לחתימת מסמך הסטטוס קוו, שנכתב על ידי דוד בן גוריון לאגודת ישראל בשנת 1947. מצ"ב הקישור לנוסח המכתב.
 
מטרת הדיון הייתה לבחון את סעיף החינוך – סעיף ד' – של המסמך, בראי ההיסטוריה ובהסתכלות לעתיד, תוך דיון בחזון של חינוך ללא זרמים. במיוחד נבחן אותו חלק בסעיף ד' המדבר על כך ש"המדינה, כמובן, תקבע את המינימום של לימודי חובה, הלשון העברית, ההיסטוריה, מדעים וכדומה, ותפקח על מלוי מינימום זה." במהלך הדיון הוצגו גם מקרי הצלחה של מוסדות חינוך ותכניות ששילבו תלמידים דתיים וחילוניים, ערבים ויהודים, ופועלים כבר היום למימוש חזון של חינוך מעבר לזרמים.
 
יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ ד"ר עינת וילף אמרה בדיון: "הדיון בוועדה הוא הזדמנות לעמוד על האופן שבו הכוונות של סעיף החינוך במסמך הסטטוס קוו עוותו והתעוותו במשך השנים, ואף יצרו תשתית להפרטה זוחלת ומסוכנת של מערכת החינוך הציבורית. רבים גם אינם יודעים שהמחויבות למינימום לימודי חובה, עברית, היסטוריה ומדעים היתה חלק ממסמך הסטטוס קוו. לטעמי הגיעה העת גם להעלות לסדר היום הציבורי חזון של חינוך ללא זרמים מופרדים. אין לי אשליה שחזון זה יתממש במהרה, אך ראוי לדון בו בציבור ובכנסת ולבחון צעדים בדרך הארוכה להגשמתו. אני קוראת למשרד החינוך לבחון דרכים לשלב דיון רחב יותר במסמך זה ובמשמעויותיו במסגרת לימודי האזרחות."

Comments Closed