הוקמה ועדה ציבורית לקביעת אמות מידה לתמיכה בגופי הספורט

השרה לימור לבנת בוועדת החינוך, התרבות והספורט:

הוקמה ועדה ציבורית לקביעת אמות מידה לתמיכה בגופי הספורט בישראל

 

שרת התרבות והספורט לימור לבנת הודיעה היום בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת על הקמת הוועדה הציבורית לקביעת אמות מידה לתמיכה בגופי הספורט בישראל. לבנת הודיעה כי הוועדה הוקמה לאחר שהתברר כי יישום מלא של אמות המידה שקבעה ועדת בורוביץ, עלול להביא לפגיעה אנושה במספר איגודי ספורט באופן שיסכן את המשך פעילותם. ההודעה נמסרה בתום סקירה של מחלקת המחקר והמידע של הכנסת שנעשתה לבקשת יו"ר הוועדה ח"כ עינת וילף, שהציגה חוסר הלימה בין תקצוב ענפי ספורט שונים לבין ההישגים הבינלאומיים בתחומים הללו (מצ"ב המסמך המלא).

 

בדיון מיוחד בנושא תקציב הספורט בישראל, שהתקיים הבוקר בוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת הודיעה שרת התרבות והספורט על הקמת וועדה ציבורית בראשות כדורסלן העבר צבי לובצקי שתקבע אמות מידה חדשות לתמיכה של המועצה להסדר ההימורים בגופי הספורט בישראל בהתאם לשיקולים ספורטיביים, הישגיות בספורט וכן בהתחשב בשיקולים חברתיים כגון תמיכה בספורט נשים, עידוד הספורט העממי, חיזוק הספורט הפרא – אולימפי ועוד. בין חברי הוועדה : מיקי חליקה, יורם חרוש, לינדה בן שושן, עו"ד דליה טל, ארנון טיברג ודוד פפיא. השרה לימור לבנת: "אני מאמינה שאמות המידה החדשות יתנו ביטוי לנושא התקצוב של ענפי ספורט חשובים ועתירי הישגים שלטעמי מתוקצבים היום באופן נמוך מדי לעומת ענפי ספורט חסרי הישגים שמתוקצבים באופן גבוה מדי."

 

מן המסמך של מחלקת המחקר והמידע של הכנסת שהוצג בוועדה עולה שעד כה זכו ישראלים בשבע מדליות אולימפיות וכל הזכיות היו בענפים אישיים: בשיט זכו ספורטאים בשלוש מדליות וכך גם בג'ודו, ומדליה נוספת בענף הקיאקים. בנוסף, נרשמו לישראל הישגים לא מבוטלים בספורט הנכים ומאז 1992 זכו ספורטאים ישראלים ב-48 מדליות באולימפיאדת הנכים ובהן תשע מדליות זהב. עוד עולה מהמסמך שהתקציב הציבורי המוקצה לענפי ספורט קבוצתיים גדול מזה המוקצה לענפי ספורט אישיים, בשל מספר הספורטאים הגדול הפעיל בענפים האלה, אך כאמור ללא התאמה להישגים באותם הענפים.

 

השרה לבנת הסבירה כי במהלך השנתיים האחרונות התברר למשרד הספורט שישנו מספר לא מבוטל של איגודי ספורט שתמיכתם השוטפת נפגעה על ידי המועצה להסדר ההימורים כתוצאה מיישום אמות המידה, אשר נקבעו לפני כארבע שנים על ידי ועדת בורוביץ.  חלק מהאיגודים אף התריעו לדבריה כי חלוקת התמיכה על  פי אמות המידה שאמורות היו להיכנס לתוקפן במלואן בתחילת 2013,  מעמידה בסכנה ממשית את המשך קיומם. בעקבות כך ובהתאם לחוק המועצה להסדר ההימורים בספורט, החליטה השרה לבנת למנות ועדה ציבורית שתקבע אמות מידה חדשות לתמיכה בהתאחדויות, באיגודים, באגודות ובמועדוני הספורט.

תחילת עבודת הוועדה כפופה לאישור חבריה בהליך המשפטי הקבוע בחוק לעניין זה, והמלצותיה טעונות אישור מליאת המועצה להסדר ההימורים בספורט ושל שרת התרבות והספורט. השרה לבנת הודיעה כי היא מצפה שבכל מקרה הוועדה תסיים את עבודה לפני תום השנה, כך שניתן יהיה להחיל את אמות המידה החדשות שיקבעו על ידה כבר בשנה הבאה.

הדיון התקיים במסגרת סדרת ישיבות שיזמה יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ ד"ר עינת וילף שמטרתן לחשוף את הציבור הרחב וחברי הכנסת לסעיפי התקציב במשרדי הממשלה עליהם אמונה הוועדה. לדברי ח"כ וילף "מטרת הדיונים לתת את הכלים שיאפשרו לכל מי שרוצה להיות מעורב בתחומי החינוך, התרבות והספורט לעשות כן". ח"כ וילף הודיעה עם מינויה ליו"ר הוועדה כי תפעל לקידום הספורט הנשי, לקשר הולם בין התקצוב והתמיכה בתחומי הספורט להישגי הספורטאים וכן למיגור האלימות בספורט.

Comments Closed