ועדת החינוך: לא לסגירת מנהל הסטודנטים

ועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות ח"כ ד"ר עינת וילף דנה הבוקר בסכנת הסגירה המאיימת על מינהל הסטודנטים בעקבות דיון מהיר שיזמו חברי הכנסת שלמה מולה (קדימה) ואלכס מילר (ישראל ביתנו).

מינהל הסטודנטים פועל משנת 1968 במימון משותף של  משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית. המינהל מעניק לסטודנטים עולים שכר לימוד מלא של שלוש שנות לימודים אקדמיות. תקציב הפרויקט עומד על 70 מיליון ₪ בשנה. בעקבות קיצוצים בסוכנות היהודית צומצמה תמיכתה בפרויקט וקיימת סכנה להמשך קיום המינהל. מהדיון עלה כי שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ג לא הועבר ולכן קיים סיכוי גבוה שהאולפנים לעברית ולאנגלית באוניברסיטאות לא יפתחו במועדם בחודש הבא, ובעקבותיהם גם שנת הלימודים האקדמית של הסטודנטים העולים.

לדברי ח"כ אלכס מילר, מיוזמי הדיון "מדובר בפרויקט לאומי חשוב שעל המדינה לקחת עליו אחריות". מילר הודיע כי אם המדינה לא תקבל אחריות על הפרויקט, יתקדם בהצעת חוק פרטית שהגיש ואשר תזכה להערכתו, לתמיכת רוב סיעות הבית.

ח"כ שלמה מולה,  שהיה סטודנט במסגרת מינהל הסטודנטים הוסיף כי "התוכנית מחוללת שינוי אמיתי בקרב הסטודנטים עולים ותורמת להטמעתם בארץ".

דמיטרי אפרצב, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה אמר בישיבה כי מדובר ב-6500 סטודנטים עולים שיזדקקו בשנה הקרובה לסיוע מנהל הסטודנטים. "מדובר בתוכנית הצעירים הטובה ביותר. היא הסיבה שצעירים עוזבים את משפחותיהם ועולים ארצה וגם הסיבה לכך שהאימהות משחררות את ילדיהן לדרך חדשה".

ג'וש שוורץ, מזכ"ל הסוכנות היהודית הודיע בדיון כי הסוכנות נמצאת בדיונים מול הממשלה בנושא, והדגיש כי "לא נצא מהתוכנית אלא בתיאום מלא עם הממשלה. נמשיך ונעביר את 16 מיליון השקלים המתוקצבים על ידנו גם כיום".

נציג המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הודיע כי המל"ג  תהיה מוכנה לשקול בחיוב תקצוב הפרויקט בסכום של עד  10 מיליון ₪ בשנה. הוא הדגיש כי המל"ג תכנס לפרויקט רק אם יהיה הסדר כולל ארוך טווח. "נקטין פעילויות אחרות ונשנה סדרי עדיפויות".

לדברי יו"ר ועדת החינוך, ח"כ עינת וילף (העצמאות), ההתנהלות הנכונה היא להשאיר למשרד הקליטה את הטיפול בקליטת העולים. וילף קראה למל"ג, למשרד האוצר, למשרד העלייה והקליטה ולסוכנות היהודית למצוא במהרה הסדר שיאפשר את פתיחת שנת הלימודים הקרובה. היא קראה לתקצב את הפרויקט באופן הבא: 42 מיליון ₪ – מתקציב משרד העלייה הקליטה, כפי שמתוקצב כבר כיום; 16 מיליון ₪ מתקציב הסוכנות כפי שמתוקצב כיום; 10 מיליון ₪ מתקציב המל"ג ושני מיליון השקלים הנותרים מתקציב משרד האוצר. וילף הוסיפה כי  הפתרון ארוך הטווח יהיה אם תקציב המינהל יהיה במלואו בבסיס התקציב של משרד העלייה והקליטה, ותחת אחריות מלאה של המשרד.

Comments Closed