סבסוד מעונות יום לעובדות הוראה במשרד החינוך

ח"כ ד"ר עינת וילף הפנתה שאילתה לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, מר שלום שמחון, בנוגע לסבסוד מעונות יום לעובדות הוראה ממשרד החינוך:

שאילתה 1726.

סבסוד מעונות-יום לעובדות הוראה במשרד-החינוך:

חברת הכנסת עינת וילף שאלה את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ביום י"א בכסלו תשע"ב (7 בדצמבר 2011):

מורות העובדות במשרה מלאה, אינן מקבלות את מלוא הסבסוד המגיע להן משום שבתלוש המשכורת מוגדרות שעות עבודה פרונטאליות בלבד.

רצוני לשאול:

1. מה ייעשה להרחבת הקריטריונים במיוחד עבור עובדות ההוראה במשק הציבורי, ולהתחשב באחוזי המשרה ולא בשעות העבודה הפרונטאליות בלבד?

תשובת שר התמ"ת, שלום שמחון לפנייתה של ח"כ וילף:

 

 

Comments Closed