מתווה יעלון לא יביא לגיוס החרדים

תגובת ח"כ ד"ר עינת וילף, שהייתה חברה בדעת המיעוט בוועדה לחלוקת השוויון בנטל, מטעם סיעת העצמאות למתווה יעלון:
״מתווה יעלון ממשיך את הקו הבעייתי של המלצות פלסנר ולכן יש לקוות שייכשל. כמו המלצות פלסנר, גם מתווה יעלון מציע נוסחה לגיוס חרדים שנידונה לכישלון מראש. ההצעות במתווה נדיבות מדי ויישומן לא יביא לגיוס חרדים.
״הסיכוי היחידי לשינוי ארוך טווח הוא בניתוק החיבור הלא קדוש שבין רישום בישיבה לבין פטור משירות בצבא. חיבור זה הוא שהביא לניפוח מוגזם של מספר הרשומים בישיבות. אלה הפכו למקלטי השתמטות המוניים. חיבור זה הוא הסיבה להשתתפות הנמוכה של המגזר החרדי בשוק העבודה והוא גם הסיבה לנטל הכלכלי על מעמד הביניים הישראלי.
״התוצאה הרצויה היא שבאחד באוגוסט לא יהיה כל חוק חלופי לחוק טל. עם פקיעת תוקפו של חוק טל, חוק שירות ביטחון ייתן את מלוא הכלים להתמודד עם חלוקת השוויון בנטל הצבאי. עם פקיעת חוק טל יש לזמן את כל החרדים לבקו״ם. מי מביניהם שיהיה מוכן להתגייס בלי הטבות והסדרים מיוחדים יגוייס. מי שיסרב להתגייס או שמימוש דרישותיו יהוו פגיעה גדולה מדי בערכי היסוד של צה״ל ובשוויון בין כלל המשרתים יקבל פטור מלא. זאת ללא צורך להוכיח רישום בישיבה וללא ״תורתו אמנותו״. כך ישתחררו עשרות אלפי חרדים לתוך עולם העבודה החוקי בישראל.
״כל עוד מתן הפטור יינתן באופן אישי לכל בחור חרדי שאינו מתגייס ועל רקע כך שמימוש הצרכים לשירותו יהיה נטל על חיילים, ובמיוחד חיילות צה״ל, מדיניות זו תעמוד במבחן בג״צ. (הדבר נבדק).
״במקביל, בתקציב 2013 תוכנס תכנית לתגמול המשרתים. יש להביא לכך שתוך חמש שנים כלל המשרתים בצה״ל יתוגמלו באופן שייתן להם יתרון משמעותי בעת שחרורם (שכר מינימום כפול 24-36 חודשים יביא למענק שחרור של מאה עד 150 אלף שקלים לכל משרת). בנוסף יש להתחיל תהליך חקיקה ארוך טווח לפיו הטבות מסויימות של המדינה יינתנו למשרתים על פני מי שאינם משרתים.
כנראה שאין מנוס מכך שהדרך הנכונה תיושם לאחר שמוצו ונכשלו כל האחרות. מתווה זה גם אם לא יביא לשוויון, יבטיח לכל הפחות הוגנות בחברה הישראלית.״
רצ״ב קישורים לשני מאמרים שח״כ וילף כתבה ופורסמו בנושא זה בחדשות 2 באינטרנט ובעיתון ״ישראל היום״:

1. מאקו 

Comments Closed