לנתק את הקשר בין רישום בישיבה לשירות צבאי

ח"כ ד"ר עינת וילף התייחסה לנושא גיוס החרדים, למתווה יעלון ומתווה פלסנר ואמרה שכל ההצעות הללו דנות בגיוס חרדים בתמורה לשוחד ופגיעה בנשים. כמו כן, קראה לממשלה ואמרה שאין צורך בחוק חדש לגיוס חרדים.

דבריה של ח"כ וילף:

תודה רבה. כבוד היושב-ראש, השר וחבריחברי הכנסת, כנראה אין ברירה, שבכל שאלת גיוס החרדים נמצה את כל הרעיונות הגרועים, בטרם נעשה את הדבר הנכון. כל הדיון הזה שביןמתווה פלסנר למתווה יעלון זה דיון שלם, שכולו עוסק בשאלה האם נבחר אדום בהיר או אדום כהה, כשהתשובה היא בכלל כחול. אנחנו עוסקים במתווים האלה בסוגים שונים שלשוחד; בין אם זה המתווה הזה או המתווה האחר, כולם בנויים על העיקרון שכדי לגייס אתהחרדים צריך לשחד אותם, בין אם זה במשכורות גבוהות, בגילמאוחר, בשירות שאינו שירות, ובינתיים מלגות לימודים, בין אם זה במסלולי שירות שהםסטריליים מנשים – אני יכולה לספר לכם שבדיוני הוועדה הקלות שבה דיברו על מסלולים שבהם לא יהיו נשים בכל מקום היתהמזעזעת, בעיני. כל הדברים האלה – אסור ללכת לאף אחד מהדברים האלה, וגם אתה ודאיתסכים אתי, שאי-אפשר לשחד אנשים לעשות את הדבר הנכון.

ולכן – הדבר העיקרי, והדיון שהיה צריךלהתקיים בכל השבועות והחודשים האחרונים, זה איך לנתק את הקשר הלא-קדוש שבין השירותהצבאי לבין הרישום בישיבה. עכשיו, לא סתם אני אומרת"הרישום בישיבה", ולא "לימוד תורה". אתה יודע היטב – כולנו יודעים זאת; מזמן הישיבות הפכו למקלטי השתמטות. אנשיםרשומים שם כדי לא לגייס, ואת הקשר הזה חייבים לנתק, וזה העיקר. ולשם כך לא צריךחוק.

כולי תקווה – ואני קוראת מכאן גם ליושב-ראש הכנסת – אלתקיים דיונים, כדי שלא יהיה חוק. הדבר הטוב ביותר הוא שלא יהיה חוק. מרגע שאיןחוק, חוזרים לחוק שירות ביטחון. הסמכויות נמצאותבידי שר הביטחון וצה"ל. כל החרדים יזומנו לבקו"ם. מי שמוכן להתגייס,ואפשר לגייס אותו, בלי הטבות, בלי הקלות, בלי תנאים מיוחדים ובלי שוחד, מה שבאמתתורם לביטחון המדינה – יגויס; כל האחרים יקבלו פטור מלא. לא תורתו אומנותו, לארישום בישיבה – לצאת לעבודבעולם העבודה החוקי במדינת ישראל, להפסיק את הקשר הזה שבין הרישום בישיבה לביןהשירות בצה"ל.

במקביל צריך לפעול לתגמל את המשרתים –לתגמל אותם באופן שמי שמשרת יצא עם יתרון משמעותי לחיים – שכר מינימום על פני 24,36 חודשים – בין 100,000 ל-150,000 שקל כשהוא משתחרר. זו הדרך הנכונה לפעול. אני גם בדקתי את הנושאהזה, זה עומד בבג"ץ; ברגע שכל אחד מזומן באופן אישי, כל אחד מקבל פטור באופןאישי, על כך שהשירות שלו יהיה יותר נטל מאשר נכס למדינה, ובעיקר נטל על החיילותבצה"ל, הדבר הזה יעמוד. ולכן – ההזדמנות ההיסטורית היא לא גיוס החרדים; לא אתזה פספסנו. ההזדמנות ההיסטורית זה לנתק את הקשר הלא-קדוש שבין השירות בצה"ללבין הרישום בישיבות, ואת ההזדמנות הזאת לא פספסנו. כדי שתהיה לנו ההזדמנות הזאתצריך שלא יהיה חוק, ואני קוראת לכל חברי, שלא יהיה חוק. תודה רבה.

Comments Closed