ועדת החינוך אישרה את תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"ג


יו"ר ועדת החינוך ח"כ ד"ר עינת וילף: בתחילת המושב הבא נפעל באופן הדרגתי להסדרת נושא תשלומי ההורים עד לביטולם

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את הסכומים שהציע משרד החינוך לצורך גביה מהורי התלמידים בשנת הלימודים תשע"ג. מדובר בתשלום חובה עבור ביטוח תאונות אישיות בסך 34 ₪ לכלל התלמידים; תשלום מיוחד בסך 30 ₪ עבור ביטוח בריאות השן לתלמידי ה'-ט'; וכן בתשלומי רשות הכוללים: סל תרבות, מסיבות סיום, תשלום עבור ארגון ההורים הארצי וועדת ההורים היישובי, טיולים שנתיים ולימודי של"ח. (מצ"ב טבלה ובה פירוט הסכומים).

תשלום החובה והתשלום המיוחד נגבים עבור שירותים וכל הורה מחויב לשלמם. תשלומי הרשות הינם עבור שירותים שאין חובה לצרוך אותם ואין חובה לשלם עבורם. עם זאת, אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילות עקב קשיים כלכליים. תשלום נוסף אותו נדרשים ההורים לשלם, אך אינו מובא לאישור ועדת החינוך של הכנסת הוא התל"ן – תוכנית לימודים נוספת. על פי הצהרת משרד החינוך נשאר התשלום עבור התל"ן, כפי שהיה בשנה שעברה. הלימודים הניתנים תמורת תשלום זה משובצים בסוף יום הלימודים, כך שתלמיד שלא שילם עבורם יוכל לצאת לביתו. תשלום נוסף אותו רשאים מנהלי בתי הספר לגבות הוא בסעיף "רכישת שירותים מרצון" המוגבל בסכום ומותנה בהסכמת כל ההורים.

לדברי דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך, הסכומים שהוגשו לאישור הוועדה חושבו מתוך התחשבות בנטל הכלכלי המוטל על ההורים. בהתייחסה לבקשת יו"ר ארגון ההורים הארצי, עו"ד גדעון פישר, הודיעה שטאובר כי תוציא חוזר מנכ"ל מפורט למנהלי בתי הספר על פיו יחויבו בהפרדת החשבון הבית ספרי מחשבון הורי בית הספר.

לדברי ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד "הגיע הזמן להפסיק עם המס הרגרסיבי הזה – מס גולגולת ששווה גם לעשיר וגם לעני. תשלומי ההורים גורמים להעמקת פערים בין בתי הספר ובתוך בתי הספר. בתי ספר רבים לא גובים כספים מההורים כי אין להם ממי לגבות. יש מסכת של השפלות של תלמידים שאם לא ישלמו לא יצאו לטיולים או ישתתפו במסיבות. הטיול הוא חלק אינטגראלי ממערכת החינוך, אי אפשר ללמוד מולדת והיסטוריה מבלי לטייל בארץ ישראל".

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט ח"כ ד"ר עינת וילף אמרה כי תקיים בתחילת המושב הבא סדרת דיונים בנושא תשלומי הורים על מנת לייצר חלופה לפרוצדורה הקיימת: "נפעל באופן הדרגתי להסדרת נושא תשלומי ההורים באופן שיביא לביטולם". בנוסף הודיעה כי יתקיימו דיונים נוספים בכל הנושאים שהועלו על ידי המשתתפים בדיון, כגון תשלומי הורים במגזר הממלכתי דתי והחרדי, חוסר שוויון בהשקעה הציבורית עבור תלמידים ברשויות השונות; תשלומים גבוהים עבור המסעות לפולין ועוד.

מצ"ב טבלת תשלומי הורים כפי שנשלח ממשרד החינוך.

Comments Closed