שבוע דיוני היערכות לשנת הלימודים בוועדת החינוך – סדר יום לשבוע הבא

בשבוע הבא, יו״ר ועדת החינוך, ח״כ ד״ר עינת וילף תקיים סדרת דיונים מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה. כל הדיונים יהיו משודרים בשידור חי בערוץ 99.

ביום שני, י"א באב תשע"ב, 30 ביולי 2012

בשעה 09:00

מנגנוני אפליית תלמידים במערכת החינוך – לקראת שנת הלימודים תשע״ג

בכל שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים ובמהלך שנת הלימודים עולה כי במערכת החינוך במדינת ישראל מתקיימים מקרים קשים של אפליית תלמידים. מטרת הדיון לבחון את כלל מנגנוני האפליה הקיימים בכל הזרמים והאופן בו ניתן לנטרל מנגנונים אלה. הדיון יעסוק בכל סוגי האפליה במערכת.

בשעה 11:00

בריאות התלמיד לקראת שנת הלימודים תשע״ג – איך חוזרים מהמהלך האסוני של הפרטת שירותי בריאות התלמיד?

גם התומכים הנלהבים ביותר של השוק החופשי מודים כי המציאות מוכיחה כי חינוך ובריאות אינם נענים לכללי השוק החופשי. דווקא האספקה הציבורית של חינוך ובריאות מובילה לתוצאות טובות יותר מאשר הפרטת שירותים אלה. אכן, המציאות הוכיחה כי ההפרטה של שני הדברים האלה יחד דרך הפרטת שירותי בריאות התלמיד והוצאת האחיות מבתי הספר והחלפתן בשירות פרטי היתה אסון. התוצאות גרועות יותר והעלות גבוהה יותר. מטרת הדיון לעמוד על תוצאות הלאמת השירות בחזרה במחוז דרום ולבחון כיצד לקדם את הלאמת השירות ברחבי הארץ.

ביום שלישי, י"ב באב תשע"ב, 31 ביולי 2012

בשעה 09:00

החינוך החרדי בתשע"ג

החינוך החרדי הוא אחד התחומים הפחות מוכרים לציבור הרחב ושמעלה שאלות רבות של תקצוב, אוטונומיה והכשרת תלמידים לעולם העבודה היצרני ולאזרחות במדינת ישראל. החקיקה הנוגעת לחינוך החרדי משמשת גם כסות לתהליכי הפרטה בחינוך בכלל. על רקע הצמיחה הדרמטית במספר הלומדים בבתי הספר החרדיים, מטרת הדיון להכיר את נתוני היסוד של החינוך במגזר החרדי, מספרי תלמידים, בתי ספר, זרמים, לימודי ליבה, פיקוח וכדומה. בנוסף יעלו לדיון לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע״ג שאלות הקשורות בתהליכי קבלה וסינון תלמידים.

בשעה 11:00

החינוך במגזר הלא יהודי לקראת שנת הלימודים תשע״ג

מטרת הדיון לקבל סקירה כוללת על החינוך במגזר הלא יהודי כולל נתונים ומגמות עם דגשים על ההכנות לפתיחת שנת הלימודים תשע״ג.

ביום רביעי, י"ג באב תשע"ב, 1 באוגוסט 2012

בשעה 09:00

החינוך בגיל הרך לקראת שנת הלימודים תשע״ג – חינוך לכל דבר

החינוך בגיל הרך הוא חינוך לכל דבר ועניין. יותר מכך. החינוך לגיל הרך מתברר כהשקעה החינוכית הטובה והחשובה ביותר שאפשר לעשות. מטרת הדיון לקבל סקירה כללית על החינוך לגיל הרך במשרד החינוך ובמשרד התמ״ת כולל נתונים ומגמות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע״ג. דגש מיוחד יינתן לתכניות קיימות ועתידיות שמטרתן להביא לכך שכל החינוך לגיל הרך יהיה באחריות מלאה של משרד החינוך.

בשעה 11:00

השלטון המקומי לקראת שנת הלימודים תשע״ג – הגדלת הפערים או קידום החינוך?

השלטון המקומי הפך לגורם משמעותי במערכת החינוך בישראל. ממצב ראשוני בו אחריות השלטון המקומי הצטמצמה לבינוי וניהול בתי ספר הגיעה המערכת למצב לפיו השלטון המקומי הפך לשחקן מרכזי בגיבוש ויישום מדיניות חינוכית. מטרת הדיון לסקור את תפקיד הרשויות המקומיות במערכת החינוך לקראת תשע״ג ולעמוד על מצב ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים.

ביום חמישי, י"ד באב תשע"ב, 2 באוגוסט 2012

בשעה 09:00

החינוך המיוחד בתשע"ג – מה נעשה כדי להבטיח מענה נכון לכל ילד?

החינוך המיוחד עובד בשנים האחרונות תהליכים משמעותיים של הרחבה ושילוב. מטרת הדיון לבחון מה נעשה כדי להבטיח שכל ילד מקבל את המענה הנכון ומתאים לו. דגש יושם על היערכות לשילוב ילדים באופן שיבטיח שהשילוב יהיה הצלחה לא רק לילד המשולב אלא עבור כלל התלמידים בבית הספר. הדיון יעסוק במיוחד באופן שבו מכשירים מורים ומכינים בתי ספר לשילוב.

בשעה 11:00

הספורט כדרך  – מפגש חגיגי עם שחקני NBA המבקרים בארץ

שחקני ה NBA משתתפים זה שנים רבות בתכנית הגדולה ביותר בארה״ב המחברת ספורט מקצועי עם חינוך באמצעות תכנית לעידוד קריאה בקרב ילדים ונוער והקראה על ידי הורים לילדיהם. ועדת החינוך, התרבות והספורט  תארח לדיון חגיגי שחקני NBA לשעבר הנמצאים בביקור בארץ. השחקנים יציגו את עבודתם למען חינוך ילדים ולקידום הספורט כבסיס לחינוך ערכי.

בשעה 13:00

תמרוץ דיפרנציאלי למורים – עשה ואל תעשה – בהשתתפות פרופסור דן אריאלי

פרופסור דן אריאלי הוא פרופסור לפסיכולוגיה התנהגותית בעל שם עולמי ומחבר הספרים ״לא רציונאלי ולא במקרה״ ו- ״לא רציונאלי אבל לא נורא״. בספריו מתייחס פרופסור אריאלי למנגנונים של תמרוץ דיפרנציאלי למורים ועל הסכנות שיש ברעיונות הקיימים בנושא זה – במיוחד כאלה הקושרים שכר לתוצאות מכל סוג שהוא. על רקע הכוונות להכניס תכנית של תמרוץ מורים במסגרת הסכם עוז לתמורה מטרת הדיון להעלות לסדר היום את הסכנות שיש בבניית מנגנוני תמרוץ הקושרים בין שכר מורים לבין תוצאות. בדיון ייבחנו גם רעיונות אחרים המבקשים לתמרץ מורים על הכשרת מורים והעברת ידע.

Comments Closed