החינוך בגיל הרך לקראת שנת הלימודים תשע"ג

במסגרת סדרת דיונים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ג, קיימה ח"כ ד"ר עינת וילף, יו"ר ועדת החינוך בכנסת דיון בנושא ההיערכות של מערכת החינוך בכל הקשור לחינוך בגיל הרך.

Comments Closed