היערכות בחינוך המיוחד לקראת שנת הלימודים תשע"ג

יו"ר ועדת החינוך ח"כ ד"ר עינת וילף קיימה דיון בנושא החינוך המיוחד כחלק מסדרת דיונים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ג, בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך דלית שטאובר.

Comments Closed