יו"ר ועדת החינוך, ח"כ ד"ר עינת וילף בעקבות פרסום המדדים הבית ספריים (מיצ"ב): "לעצור לחלוטין את השימוש במתכונת הנוכחית של המיצ"ב"

מנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר, הודיעה בדיון שהתקיים היום בוועדת החינוך כי נתוני המיצ"ב הבית ספריים פורסמו הבוקר באתר "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך". הנתונים פורסמו בעקבות פסיקת בג"ץ בחודש שעבר.

לדברי שטאובר: "משרד החינוך בעד שקיפות ונתוני המיצ"ב מפורסמים מידי שנה ברמה הארצית וברמת הרשות בשקיפות באתר ראמ"ה, כולל הצבעה על פערים. יחד עם זאת פרסום הנתונים ברמה הבית ספרית עלול לגרום נזק". שטאובר הוסיפה ואמרה כי לא יתכן שהציונים המתפרסמים יהפכו לחזות כל העשייה הבית ספרית וכי היא "רוצה להזהיר מלדרג בתי ספר רק על פי הנתונים הללו". עוד הוסיפה כי המליצה למנהלי בתי הספר לעבות את הנתונים המפורסמים בפעילות הכוללת בבתי הספר.

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ ד"ר עינת וילף אמרה כי היא נגד פרסום הנתונים המפורטים מחשש שיקדשו מרוץ אחר הציונים ופגיעה בטוהר הבחינות. "בית המשפט ממשיך במסורת של נזק לחינוך הציבורי בישראל. מרגע פרסום הנתונים יווצרו טבלאות ויתחילו הלחצים בכיוון המנהל והמורה". וילף קראה לעצור לחלוטין את השימוש במתכונת הנוכחית של המיצ"ב וקראה להתרכז במבחנים פנימיים שיסייעו לשיפור התהליכים הפנימיים בבתי הספר ויחזקו את מעמד המורה.

אלונה וינוגרד מנכ"לית התנועה לחופש המידע: "אנו שמחים שמשרד החינוך קיים את החלטת בית המשפט ומברכים על היוזמות של משרד החינוך לפרסם מדדים נוספים. ככל שהמשרד יבחר יותר בדרך של שקיפות, כך יגבר אמון הציבור במערכת החינוך ותגדל המעורבות ההורית. באשר לנבואות הזעם", הוסיפה וינוגרד " אנו עדיין מאמינים שביקורת ציבורית ושיתוף הציבור הן הדרך הנכונה".

פרופ' דוד נבו פרופסור (אמריטוס) בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, טען כי מבחן המיצב הוא מבחן עתיר סיכון: "מבחנים  עתירי סיכון פותחים פערים בין אוכלוסיות שונות כי תלמידים טובים יותר מתכוננים היטב לקראתם. בנוסף, המקצועות שעליהם לא נבחנים כגון אזרחות ותנך, ילכו וידעכו". עוד הוסיף כי ההשתלחות במורים בעקבות פרסום המדדים תגבר משום שהאחריות תוטל כלפי מטה אל המורה ולא כלפי מעלה אל המערכת. הוא קרא ליצור פרופיל מהימן ותקף יותר של בית הספר ולא לציין רק ציוני מבחנים, אך באותה נשימה הוסיף כי לדעתו הדבר אינו בר ביצוע. "החלופה השנייה היא הפסקת המיצ"ב שגרם מספיק נזקים ויגרום עוד רבים נוספים בעתיד".

נעמי ריפתין, יו"ר המזכירות הפדגוגית בהסתדרות המורים, קראה להפוך את המיצ"ב לכלי מדידה פנימי של בית הספר. "אני הייתי מורה להיסטוריה בתיכון ואנחנו עשינו עיוותים כי רצינו שהתלמידים שלנו יצליחו. פרסום המדדים יהרוס כל חלקה טובה".

חני וייצמן, מנהלת אגף החינוך בעיריית חדרה אמרה כי בעקבות הפרסום תיווצר הפחתה נוספת באמון הציבור במערכת החינוך. "המורים גם כך מרגישים חבוטים ומנהלי בתי הספר ישכנעו תלמידים עם קשיים לא להירשם לבית הספר".

מיכל בלר, מנהלת ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, אמרה כי המציאות החדשה תצריך הסתכלות חדשה ומורכבת. "בדו"ח הבית ספרי המפורסם באתר יש דיווח מלא והוא מנסה לתת מענה גם לנתונים הנגזרים מקליטת עלייה והכלה של ילדי חינוך מיוחד. "יש ניסיונות לתת תמונה מלאה וגדולה יותר מאשר טבלאות ליגה".

מנכ"לית המשרד דלית שטאובר הוסיפה כי המשרד מעוניין לייצר פרופיל מהימן ותקף של בית הספר בשיתוף עם הגורמים הנכונים ולתת תמונה מקיפה של קליטת העלייה בבית הספר, שיעור ההשתתפות בתנועות נוער, פעילות בלתי פורמלית, קשר עם ההורים והקהילה וכו'.

פורסמה כתבה ב-YNET בנושא מבחני מיצ"ב בעקבות הדיון וניתן לקרוא אותה בקישור זה.

כתבה בחדשות ערוץ 2.

ראיון בתכנית "שש עם עודד בן עמי" בערוץ 2.

 כתבה בחדשות נענע 10.

מבזק באתר וואלה!

כתבה באתר כלכליסט.

Comments Closed