מפלגת העצמאות: אנחנו ממשיכי דרכה האמיתית של מפלגת העבודה ההיסטורית

בתגובת להחלטות ועידת מפלגת העבודה הערב, ממפלגת העצמאות נמסר: "היום נוכחנו כי מפלגת העצמאות היא ממשיכת דרכה האמיתית של מפלגת העבודה ההיסטורית. היא הבית הפוליטי של ההתיישבות העובדת ואין בה מקום לגורמים רדיקלים הרואים בהתיישבות העובדת "גוזלי קרקעות" ונטל על החברה. מפלגת העצמאות וחבריה בכנסת רואים בהתיישבות העובדת את מלח הארץ ובסיס קיומה וימשיכו לשרת אותה ואת כלל הציבור בנאמנות".

Comments Closed