ח"כ וילף – אנחנו המסד עליו נשענות מפלגות עם סדר יום צר

Comments Closed