ח״כ וילף: על ישראל לפעול לביטול מעמד פליטות של צאצאי הפליטים הפלסטינים

ח״כ ד״ר עינת וילף, החברה בוועדת החוץ והבטחון בכנסת ומובילת היוזמה להעלות לסדר היום של מדינות מערב התורמות לאונר״א את הצורך להפריד בין הפליטים הפלסטינים המקוריים לבין צאצאיהם שאינן זכאים למעמד זה, אמרה בתגובה להחלטת העצרת הכללית של האו״ם לשדרג את מעמד הרשות הפלסטינית למדינה משקיפה:

״כעת, משפלסטין הוכרה כמדינה על ידי העצרת הכללית של האו״ם, כולל על ידי מדינות אירופאיות, על ישראל לפעול מיידית מול הקהילה הבינלאומית כדי להעלות לסדר היום שתי משמעויות מרכזיות של ההצבעה שלהן בעד ההחלטה:

הראשונה היא שלא ניתן עוד לטעון שמיליוני פלסטינים שנולדו בפלסטין וחיים בה הם פליטים מישראל וזכאים לדרוש להתאזרח בה. על מדינות המערב המממנות את אונר״א לדרוש מיידית את הפסקת רישום צאצאי הפליטים וכל מי שחי באזורים שהוכרו כפלסטין או מי שהם אזרחי מדינה שלישית במעמד פליט.

המשמעות השנייה של החלטת העצרת הכללית היא שמדינות שהצביעו בעד ומקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל ושגרירויותיהן עדיין בתל אביב צריכות להעביר אותן לירושלים. אם מדינות אלה הצביעו בעד החלטה שבה מזרח ירושלים שייכת לפלסטין אין להן שום בסיס מוסרי והגיוני לטעון שהן אינן מכירות בריבונות ישראל על מערב העיר. כל דבר שהוא פחות מכך יוכיח כי המדינות שהצביעו בעד ההחלטה לא הבינו על מה הן מצביעות או אינן מעוניינות להתמודד עם משמעויות העומק של החלטתן״.

Comments Closed