בעקבות מקרה תקיפת המורה על ידי הורה: "יש להשתמש במקרה חמור זה כדי להסדיר באופן ברור וחד משמעי את מעמדם של ההורים במערכת החינוך"

״מקרה התקיפה של המורה על ידי הורה שחשב בטעות שכך הוא מסייע לילדו הוא מקרה חמור, אך כזה שמשקף תופעה רחבה יותר. רוב ההורים במערכת החינוך אינם נוהגים כך ומבינים את הצורך לגבות את בית הספר וצוות ההוראה, אך די שבכל בית ספר יש מספר מועט של הורים אלימים, הן פיזית והן מילולית, כדי להפוך את חייהם של המורים והמנהלים בבתי הספר לגיהנום. הנוהג של תלמידים גם להתקשר להוריהם הישר מן הכיתות ולהזעיק אותם כדי לפעול מול המורים הוא נפוץ מאוד ויש להבהיר שהוא אסור לחלוטין ויגרור עונשים כנגד התלמידים הנוהגים כך."

״מנכל״ית משרד החינוך שמיד נתנה גיבוי לצוות בית הספר ואף פועלת להשגת צו הרחקה כנגד ההורה האלים הגיבה כנדרש, אבל יש להשתמש במקרה זה כדי להסדיר באופן ברור וחד משמעי את מעמדם של ההורים במערכת החינוך, לטובת כל הנוגעים בדבר. יש כמה דברים שיש להבהיר מיד ואם צריך אף בחקיקה: הורים אינם יכולים להכנס לשטח בית הספר ללא פגישה מתואמת מראש. הורים יפנו לצוות ההוראה רק בשעות מצומצמות שנקבעו לצורך כך ויתאמו את המפגשים דרך מזכירות בית הספר. יש להגדיר גם נושאים שלגביהם הורים לא יוכלו לפנות למורים, ובראש וראשונה ציונים ובחינות."

"הסדרת יחסי הורים ומורים במערכת החינוך היא צורך דחוף. כמעט יותר מכל נושא אחר יחסם של הורים מסויימים מועלה על ידי מורים בתור הבעיה החמורה ביותר הפוגעת ביכולתם לבצע את תפקידם. במהלך הכנסת ה- 18 הכנתי הצעת חוק שנועדה להסדיר יחסים אלה, אך חשוב מהחוק הוא עצם הסדרת הנושא על ידי משרד החינוך, מתן גיבוי חד משמעי לצוות ההוראה למנוע התערבות הורים מכל סוג שהוא, והעברת מסרים ברורים ולא עמומים בנושא זה."

"כמו כן, יש לחדש גם את המאמץ לאחד את חוק זכויות התלמיד עם חוק חינוך חובה ולבטל את הסעיפים שבו המאפשרים למתי מעט תלמידים המגובים על ידי הורים לנהוג באופן שמשבית את הלימודים בבית הספר וגוזל מרוב התלמידים את זכותם הבסיסית ביותר ללמוד."

לעיון בהצעת החוק להסדרת מעמד ההורים במערכת החינוך בקישור זה.

Comments Closed