קואליציה על חשבון הבטחות לבוחר?

ד"ר עינת וילף התארחה בתכנית "קו פתוח" בערוץ 99 בנושא 'קואליציה על חשבון הבטחות לבוחר?'

Comments Closed