האם ישראל נכס או נטל אסטרטגי על ארה"ב?

ד"ר עינת וילף התארחה בתכנית "פוליטיקה" בערוץ 1 בדיון בשאלה  האם ישראל נכס או נטל אסטרטגי על ארה"ב?

Comments Closed