הקיצוץ בתקציב הביטחון

ד"ר עינת וילף התארחה בתכנית "פוליטיקה" עם עודד שחר בערוץ ראשון בנושא השינוי במבנה הכוח הצבאי – אילוצי תקציב או צעד בדרך לצבא קטן וחכם?

Comments Closed