האינפלציה במשמעותו של התואר הראשון היא תופעה כלל עולמית

ד״ר עינת וילף מתייחסת למחקר שביצע ארגון ה OECD לפיו שיעור המחזיקים בתואר ראשון בישראל הוא 46%, המקום השני בעולם.

Comments Closed