האינפלציה במשמעותו של התואר הראשון היא תופעה כלל עולמית

Comments Closed