חוץ לחוד, ביטחון לחוד – הארץ

haaretz

המשבר הקואליציוני זוטא סביב מינוי יו"ר חדש לוועדת החוץ והביטחון בכנסת יכול לשמש מנוף לשינוי משמעותי וחשוב יותר לאורך זמן – פיצול ועדת החוץ והביטחון לוועדה לענייני חוץ וועדה לענייני ביטחון. בעידן שבו יותר מהאתגרים וההזדמנויות של מדינת ישראל נמצאים בתחום החוץ וההסברה, ראוי שתהיה ועדה פרלמנטרית נפרדת שתוקדש כל כולה לפיקוח ומעקב אחר נושאי יחסי החוץ של ישראל, יחסיה עם תפוצות העם היהודי והמאמצים המתקיימים בחזית המאבק במערכה הרעיונית המתנהלת כנגד מדינת ישראל והרעיון הציוני.

קיומן של שתי ועדות נפרדות לעייני חוץ וביטחון הוא המצב הנוהג ברוב המכריע של מדינות העולם הדמוקרטיות. במדינות אלה דווקא הוועדת לענייני חוץ היא הוועדה הנהנית מיוקרה ומעמד גבוהים יותר. במדינת ישראל לא רק שנושאי החוץ והביטחון מאוחדים בוועדת אחת, אלא שוועדת החוץ והביטחון של הכנסת היא בפועל ועדת הביטחון. לנושאי הביטחון דומיננטיות מוחלטת בדיוניה. גרוע מכך, לנקודת המבט של מערכת הביטחון דומיננטיות מוחלטת בדיוניה. הסקירות הניתנות לחברי מליאת הוועדה ניתנות על ידי אנשי מערכת הביטחון, וסקירות אנשי משרד החוץ, שדווקא הן פעמים רבות בעלות פרספקטיבה רחבה יותר על הנעשה בעולם, מתקיימות לעתים נדירות, אם בכלל. מול הטענה שבמדינת ישראל מתקיימת חפיפה בין נושאי החוץ והביטחון יש פתרון פשוט של דיוני מליאה משותפים לשתי הוועדות בנושאים חופפים, כפי שקיים בכמה מדינות.

מתוך יותר מתריסר ועדת המשנה של הוועדה רק אחת עוסקת בנושאי חוץ והסברה כשכל האחרות עוסקות בהיבטים שונים של הביטחון והמערכת הביטחונית. במצב הקיים היום, ועדת המשנה לענייני חוץ היא מהוועדות הפחות חשובות ויוקרתיות של ועדת החוץ והביטחון בכנסת. היא מתכנסת לעתים נדירות, נושאים רבים בתחום החוץ מתפספסים ולא מקבלים את הבמה הראויה, ואין דיון שוטף ומעקב אחר נושאים חשובים לעתידה של מדינת ישראל כגון היחסים עם הודו וסין (שאף הן מפרידות בין הוועדות). בנוסף לכך, ועדת החוץ והביטחון אינה מסוגלת למלא את תפקידה החשוב בתחום יחסי החוץ הפרלמנטרים של מדינת ישראל בקשר שוטף עם ועדות חוץ של מדינות זרות, מכיוון שמדובר בעומס כפול ואף משולש של מפגשים עם ועדות מקבילות.

בדיון שהתקיים בנושא הפיצול בכנסת ה-18 הביע שר החוץ דאז והיום, אביגדור ליברמן, את תמיכתו ברעיון הפיצול בין הוועדות, מתוך הכרה שכך תבוא לידי ביטוי בתוך כנסת ישראל היוקרה הראויה לנושאי החוץ בעיצוב מעמדה של מדינת ישראל. עם שובו של אביגדור ליברמן למשרד החוץ ובהינתן המשבר הקואליציוני הנוכחי סביב מינוי יו"ר ועדת החוץ והביטחון נוצרה הזדמנות פז לממש את פיצול הוועדות. תוספת של ראשות ועדה יוקרתית יכולה לאפשר להגיע להסכמה קואליציונית (למרות שיש גם פתרונות שמסדרים מחדש כמה ועדות כך שלא תתווסף ועדה נוספת). אם אפשר לעשות את הדבר הנכון, וגם לפתור בעייה פוליטית, אשרינו.

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2167622

 

Comments Closed