החוק למתן פטור לחרדים – מעריב NRG

nrg-logo

חוק "השוויון בנטל" כבר קיים וקוראים לו חוק שירות ביטחון. כעת צריך לאכוף אותו, אלא אם המטרה היא לשחרר את החרדים מצה"ל

הגיע הזמן לשים קץ לתהליך החקיקה המיותר של החוק המתקרא חוק ״השוויון בנטל״. הרי שמו המדויק היה צריך להיות ״החוק למתן פטור לחרדים, כי בלי זה בג״ץ לא נותן לנו לשחרר אותם משירות בצה״ל״.

ייתכן שהדבר יבוא בהפתעה לאנשים מסוימים, אך למדינת ישראל יש כבר שנים רבות חוק לשוויון בנטל – הידוע יותר בשמו ״חוק שירות ביטחון״. חוק זה מסדיר את ההוראות בדבר גיוס לצה״ל ונותן בידי ״הפוקד״, הוא שר הביטחון וצבא ההגנה לישראל, את הזכות לגייס כל גבר ואישה שמלאו להם 18 שנים. במקביל מסמיך החוק את שר הביטחון לשחרר מגיוס את מי שאינם כשירים לגיוס וכן לפטור אזרחים ותושבים ״מטעמים הקשורים בהיקף הכוחות הסדירים או כוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל, או מטעמים הקשורים בצרכי החינוך, ההתיישבות הביטחונית או המשק הלאומי, או מטעמי משפחה או מטעמים אחרים״.

בעבר נעשה שימוש בסעיף ״מטעמים אחרים״ כדי לפטור בחורים חרדים משירות על רקע לימוד תורה, אבל ב- 1988 קבע בג״ץ שלא לשם כך נועד סעיף ״מטעמים אחרים״, ומאז מתפתלת לה המערכת הפוליטית בשלל ניסיונות נואלים לחוקק חוקים לא שוויוניים שיתנו לבחורי הישיבות פטור משירות צבאי מטעמי לימוד תורה.

כשנפסל באוגוסט 2012 הניסיון האחרון לתת לבחורי ישיבות פטור משירות צבאי, הידוע בשמו ״חוק טל״, החל השלב הנוכחי בהמשך המאמצים להימנע ממימוש חוק שירות ביטחון. שוב ושוב נגררים אנשי אגף כוח אדם בצה״ל ונציגי היועץ המשפטי לממשלה לבג״צ ונאלצים להסביר שהסיבה שהם אינם אוכפים את חוק שירות ביטחון הוא ש״או-טו-טו״ הם מחוקקים חוק חדש ושוויוני שיבטיח את גיוס החרדים.

לצה״ל אין צורך בחוק חדש

מדוע נדרש חוק חדש ל״שוויון בנטל״ כאשר חוק שירות הביטחון הוא הוא חוק השוויון בנטל, לא ברור. הרי הצורך בחוק הוא בדיוק הפוך: הסיבה היחידה שבשלה נדרש חוק חדש הוא אך ורק כדי לפטור באופן גורף את החרדים משירות צבאי. כדי לגייס את החרדים לצה״ל אין צורך בחוק חדש. החוק שמאפשר זאת כבר קיים – חוק שירות ביטחון.

רק כדי לפטור את החרדים משירות באופן גורף נדרש חוק חדש. גם כדי לפטור חלק מהחרדים באופן אישי לא נדרש חוק חדש. כבר היום יכול צה״ל לזמן כל בחור חרדי בן 18 לתהליך גיוס ולפטור אותו באופן אישי על רקע היותו לא כשיר או לא מתאים לשירות. פטור אישי כזה היה מיטיב הן עם המערכת הביטחונית, הן עם כלכלת ישראל ועם החרדים עצמם (גם אם יש להניח שהם רואים זאת אחרת).

צה״ל הייתה ניתנת ההזדמנות לפעול באופן אישי מול כל בחור חרדי ולבדוק את מידת התאמתו לשירות צבאי, כולל לבצע חישוב פרטני אם הנטל שבגיוסו גדול מהרווח שבכך. במידה שאותו בחור חרדי היה נמצא לא כשיר ומקבל פטור, הוא היה חופשי לעבוד לפרנסתו באופן חוקי וכך לתרום לעצמו, למשפחתו ולכלכלת ישראל. ואם היה בוחר אותו בחור ללמוד בישיבה, עצם שהותו בישיבה הייתה הופכת לוולונטארית ולא כזו שנובעת מרצונו להימלט מגיוס לצבא, וכך העולם החרדי היה זוכה ללומד תורה מסור באמת.

כשנעקוב בשבועות ובחודשים הקרובים אחר השלבים האחרונים בתהליך המיותר של ״חוק הפטור לחרדים״ כדאי שנזכור שבין חוק זה לבין ״שוויון בנטל״ אין דבר וחצי דבר. כבר היום קיים חוק שוויון בנטל הוא חוק שירות ביטחון. כל שנדרש הוא לאכוף אותו.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/555/934.html

Comments Closed