כבר מספיק יהודית

haaretz

כדי להגדיר את מדינת ישראל די במילה אחת: יהודית. המילה הזו אומרת הכל ולא כלום. היא אומרת הכל כי זו סיבת קיומה של מדינת ישראל ומטרת היותה. ללא היותה מדינה יהודית מדינת ישראל לא הייתה קמה. חוזיה לא היו חוזים אותה, עוליה לא היו עולים אליה, בוניה לא היו בונים אותה ולוחמיה לא היו נלחמים עבורה. אם לא כדי להיות מדינה יהודית ובית לאומי לעם היהודי במולדתו ההיסטורית, לא הייתה קמה מדינת ישראל ולא היתה שורדת. אם לא כדי להיות מדינה יהודית גם לא היו קמים למדינת ישראל אויבים שביקשו למנוע את הקמתה ואת ביסוסה. במגילת העצמאות, שחיים גורי זועק את זעקתה, מוגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית, לא עברית. המגילה מצהירה על הקמתה של מדינת יהודית בארץ ישראל. הרצל מכונה בה חוזה המדינה היהודית והמלים יהודי, יהודית ויהודים מופיעים במגילת העצמאות שמונה עשרה פעמים לכל אורכה (המילים עברי ועברית רק ארבע פעמים כדי לציין את חידוש השפה ואת היישוב העברי של טרום המדינה וכן בהקשר של שלום עם מדינות ערב). במובן זה המילה יהודית אומרת הכל.
המילה יהודית גם אומרת לא כלום. אין דבר במילה יהודית כדי לחייב ערכים מסויימים למדינה ולחברה המתקראים יהודים. אין היא מחייבת שתהא המדינה ליהודים בלבד, אין היא מחייבת שיקום בה בית המקדש ואין היא מחייבת שתהיה בה אמונה באל. היא יכולה להיות דמוקרטיה והיא יכולה להיות עריצות. היא יכולה להיות חשוכה והיא יכולה להיות מתקדמת. היא מחייבת רק דבר אחד: שהיא תהיה המדינה שבה יוחלט מה משמעות היותה מדינה יהודית. לא יותר אבל גם לא פחות.

הציביליזציה היהודית, כמו כל הציביליזציות העתיקות, יכולה להוות מצע לכל עולם ערכי שהוא. בדיוק כפי שהציבילזציה הקונפוציאנית יכולה להוות בסיס בסין לדיקטטורה קומוניסטית ולדמוקרטיה קפיטליסטית ובשני המקרים הפרשנות לדברי קונפוציוס תהיה כזו שתצדיק את המשטר הקיים ואת ערכיו. אפשר להצדיק באופן ״יהודי״ הן שוויון ללא יהודים והן את אפלייתם. אפשר להצדיק ב״יהודית״| משטר דמוקרטי ומשטר מלוכני, כפי שרצה הרצל. הבחירה בכל דור ודור היא בידי הפרשנים של הציביליזציה היהודית על כל עושרה ורבדיה.
אלא שרבים מאלו שיכלו להיות פרשניה של הציביליזציה היהודית אינם רוצים בכך. הם נמלטים מן היהדות אל ״הדמוקרטיה״ ומחפשים בה מפלט, מוותרים מראש על המאבק על הפרשנות ליהדותה של מדינת ישראל. לא כך היה עבור מקימיה האפיקורסים של מדינת ישראל. במגילת העצמאות, מיד לאחר שמוכרזת המדינה היהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל, הם כותבים כי מדינה זו ״תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות״. למנסחי המגילה היה ברור שערכים אלה הם ערכים יהודים ואין כל סתירה ביניהם לבין המדינה היהודית. להיפך, ערכים אלה הם הם הפירוט הערכי של הביטוי ״מדינה יהודית״. עבורם די היה במילה ״יהודית״ כדי לומר הכל. הגיע העת להפסיק להימלט מהמאבק על מהותה של ״המדינה היהודית״ באמצעות המילה ״דמוקרטית״. הבעייה אינה ביהדותה של מדינת ישראל, אלא בחלק מפרשניה.

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2259206

Comments Closed