הסכסוך הפלסטיני-ישראלי: יש להתמקד ביסודות

Dr. Einat Wilf addresses the fundamentals of the Israeli – Palestinian Conflict on SkyNews with Dr. Ghada Karmi

Comments Closed