קטגוריה: טיפול בפניות ציבור

סבסוד מעונות יום לעובדות הוראה במשרד החינוך

ח"כ ד"ר עינת וילף הפנתה שאילתה לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, מר שלום שמחון, בנוגע לסבסוד מעונות יום לעובדות הוראה ממשרד החינוך: שאילתה 1726. סבסוד מעונות-יום לעובדות הוראה במשרד-החינוך: חברת הכנסת עינת וילף שאלה את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ביום י"א בכסלו תשע"ב…

סגירת תכנית חי"ל לביה"ס היהודי לאון פינלו בלימה, פרו

מר אברהם ורנברד, נשיא ועד המנהל ומר דניאל טרילניק, מנהל בית הספר היהודי "לאון פינלו" השייך לקהילה היהודית בלימה, בירת פרו, פנו לחברת הכנסת וילף בבקשה לחדש את התמיכה והסיוע  של משרד החינוך בפעילות  החינוכית הנעשית במסגרת הקהילה היהודית בלימה.…

הוספת פסיכולוג ועובד סוציאלי לסל שירותים

בעקבות פנייה של עמותת אלו"ט, שהגיעה ללשכתה של ח"כ ד"ר עינת וילף, פנתה ח"כ וילף לשר הרווחה ולסגן שר הבריאות בנושא הוספת פסיכולוג ועובד סוציאלי לסל השירותים הניתנים לפעוט עם מוגבלות, החוק מעונות יום שיקומיים. להלן המכתב: להלן מכתב התשובה…

שאילתה לשר התחבורה על אפליה בתחבורה הציבורית

בעקבות פנייה שנתקבלה בלשכת ח"כ ד"ר עינת וילף, נשלחה שאילתה ישירה על ידי ח"כ וילף לשר התחבורה בנושא האפליה בתחבורה הציבורית. להלן השאילתה: להלן תשובת שר התחבורה:   בעקבות תשובת משרד התחבורה, הפנתה ח"כ ד"ר עינת וילף שאילתת המשך בנושא האפלייה בתחבורה…