תגית: בתי דין רבניים

"ראויה לציון ההצטרפות של ח"כ עינת וילף לכמה מאבקים חשובים כמו שילוב תוכנית" הליבה בחינוך החרדי והגבלת סמכויות בתי הדין הרבניים". 

דו"ח עמותת חדו"ש מסקר את פעילות הכנסת בנושא חופש דת, ומתייחס בין השאר להצעות חוק של ח"כ עינת וילף לחובת לימודי ליבה בכל מוסדות החינוך המקבלים תקצוב ממשלתי, ולחיסול תופעת מרוץ הסמכויות בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט לענייני משפחה.…