תגית: הארכת יום לימודים לילדים עם פיגור שכלי

הקצאת משאבים במערכת החינוך לילדים עם פיגור שכלי
ח"כ ד"ר עינת וילף ביקשה ממרכז המידע והמחקר של הכנסת לערוך מחקר מקיף לקבלת תמונת מצב בנושא שירותים במערכת החינוך המיוחד לילדים בעלי פיגור שכלי. בעקבות ממצאי המחקר, יזמה ח"כ וילף דיון בוועדת החינוך של הכנסת שהתקיים ב-8 בנובמבר, 2011.…