תגית: הפרטת מסגרות לימוד והמלצות ועדת טרכטנברג

הפרטת מסגרות הלימוד התוספתיות – אסון
בדיון שהתקיים הבוקר בוועדת החינוך בנושא המכרז להעסקת קבלן חיצוני לצורך פתיחה של מסגרות לימוד תוספתיות במוסדות החינוך בהתאם להמלצת ועדת טרכטנברג, אמרה יו"ר ועדת החינוך ח"כ ד"ר עינת וילף כי הפרטת החינוך בשעות הצהריים לידי קבלן פרטי היא בגדר…