תגית: ועדת החוץ והביטחון

חוץ לחוד, ביטחון לחוד – הארץ
המשבר הקואליציוני זוטא סביב מינוי יו"ר חדש לוועדת החוץ והביטחון בכנסת יכול לשמש מנוף לשינוי משמעותי וחשוב יותר לאורך זמן – פיצול ועדת החוץ והביטחון לוועדה לענייני חוץ וועדה לענייני ביטחון. בעידן שבו יותר מהאתגרים וההזדמנויות של מדינת ישראל נמצאים…