תגית: נשים מסורבות גט

נשים מסורבות גט

http://youtu.be/xRDk6hzDxVw
ח"כ וילף הגישה שאילתה לשר המשפטים בענין הצעת חוק מרוץ הסמכויות ונשים מסורבות גט.