תגית: פקודת הכלבת

הצעת חוק פקודת הכלבת
על פי המצב החוקי הקיים, בעל חיים שנעצר בשל נשיכת אדם, מבודד למשך עשרה ימים מיום התחלת המעצר. נושא הבידוד וההסגר הינו נושא כאוב ועל כן הציעה חה"כ ד"ר עינת וילף למזער, ככל שרק ניתן, את סבלו של בעל החיים ובלבד שאין בכך…